Despre proiect

Parteneriatul dintre UAT Comuna Scheia si Biserica Sfantu Ilie Scheia implementeaza in perioada 05.12.2017 – 30.11.2022 proiectul „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA”, cod SMIS 116632, finantat prin Programul Operational Regional  2014 – 2020, Axa prioritara 5. Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural , prioritatea de investitii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Proiectul „CONSOLIDAREA, RESTAURAREA SI CONSERVAREA ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA) DIN SATUL SF. ILIE, COM. SCHEIA, JUD. SUCEAVA”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre parteneriatul UAT Comuna Scheia si Biserica Sfantu Ilie Scheia si are o valoare totala de 20.682.283,50 lei, din care 20.268.637,83 lei valoare eligibila nerambursabila. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect. 

Obiectivul principal al prioritatii de investitii la care raspunde proiectul: Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale.

Indeplinirea acestui obiectiv general este conditionata de realizarea urmatoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Ansamblului Bisericii Sf. Ilie compus din Biserica, Clopotnita si Zid de incinta
  2. Dotarea ansamblului pentru asigurarea functionalitatii socio-culturale
  3. Promovare in scop turistic si profesional a Ansamblului Bisericii Sf. Ilie si digitizarea ansamblului.
Rezultatele proiectului:
Un obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, respectiv ANSAMBLULUI BISERICII SF. ILIE (BISERICA, CLOPOTNITA, ZID DE INCINTA)
Cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin cu 3.000 de persoane
data de începere: 05.12.2017
perioada de implementare: 05.12.2017 – 30.11.2022
valoarea totală – 20.682.283,50 lei
defalcată în:
– contribuţia UE : 17.579.940,98 lei
– contribuţia naţională: 2.688.696,85 lei

Pagini ale operatorilor din turism

Centrul de Informare Turistica Suceava
Site Visiting Bucovina
Facebook Visiting Bucovina
Instagram Visiting Bucovina

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
N/A
Sari la conținut